CITADELLET I LANDSKRONA

 

 

 

1untitled

Tjing vänner!

Med familj och vänner begav vi oss till det vackra slottet Citadellet i Landskrona. Detta slott ser fint ut på ytan men den har en riktigt otäck förflutet som vi blev vise om på vår guidade tur. Om ni inte är lättskrämda så kanske ni skall bege er dit.

Citadellets spökvandringar är inget för den lättskrämde. Följ citadellets brokiga historia, från fästning för övervakning av Öresund till fängelse för livstidsdömda.

Citadellet i Landskrona byggdes ursprungligen av den danske kungen Kristian III som ville ha kontroll över handelstrafiken genom Öresund. Ett citadell är en fästning som uppförts inne i, eller som del av, en stad. Citadellet stod klart 1559. Som en följd av freden i Roskilde blev Skåne, och därmed citadellet, svenskt 1658. På 1800-talet blev citadellet fängelse för livstidsdömda fångar.

Fästningen i Landskrona har en brokig historia och i en färgstark episod spelar den kände astronomen Tycho Brahe en viktig roll. Han ska ha haft en tam älg med sig till en middag som bjöds på citadellet. Det stackars djuret bjöds på alltför mycket mjöd, ramlade i en trappa och dog senare i sviterna efter fallet.

2untitled

 

3untitled

 

4untitled

Här inne var Hilda Nilssons rum. Hilda Nilsson bodde i Helsingborg och blev känd som ”Änglamakerskan på Bruksgatan”. Hon dömdes för att ha mördat 8 barn.

Hon och hennes man hade stora skulder och behövde ett sätt att kunna betala sina skulder som vid tiden ofta drevs in på laglöst sätt. Fru Nilsson började då mot betalning att ta emot spädbarn från mödrar som fött barnet utom äktenskapet. Den lilla summa som erhölls var dock långt ifrån tillräcklig för att vårda ett barn och Hilda Nilsson började då den makabra verksamheten där hon erhöll barnen för att sedan ta deras liv kort efter betalning. Detta var möjligt då myndigheterna sällan eller aldrig kände till barnets existens och då mödrarna ofta ej ville träffa sina bortlämnade barn. Ett sätt på vilket hon tog livet av sina fosterbarn var att lägga dem i en badbalja för att sedan lägga tunga objekt ovanpå barnet, bland annat en tvättbräda och en kolhink. Hon lämnade sedan rummet för att återvända ett par timmar senare och då finna barnet dött. Hilda Nilsson brände sedan barnets kropp. Vid de tillfällen då hon inte hade tid att bränna kroppen grävde hon istället ner den. Nilsson lyckades genomföra ett stort antal övertaganden utan att bli påkommen som änglamakerska (ett inte helt okänt sätt för fattiga kvinnor att få pengar). Det som skilde Nilsson från de flesta andra änglamakerskor var att hon valde att aktivt ta livet av sina fosterbarn medan de flesta andra enbart lät barnen leva i misär och svält varigenom de på så vis dog. Detta sätt gjorde att många mödrar tvekade att lämna bort sina barn till dessa miserabla förhållanden och änglamakerskorna avslöjades relativt fort. Men då Nilsson hade ett fint och rent hem utan andra barn trodde många att deras barn skulle få en god uppväxt hos Nilsson varigenom hennes verksamhet kunde fortgå.

Nilssons verksamhet avslöjades när fröken Blenda Henricsson, en mor som trots skammen av att ha fött ett oäkta barn, ville ha kontakt med sitt bortlämnade barn. När hon inte fick det av ”Anna Nilsson”, ett namn Hilda Nilsson använde sig av när hon hade fått kontakt med Blenda Henricsson, började Hilda Nilssons tid i frihet att gå mot sitt slut. Fröken Henricsson ombad polisen undersöka saken och snart rullades historien om änglamakerskan upp. Nilsson dömdes till döden men innan straffet verkställdes tog hon sitt eget liv genom hängning. Samma dag hade dock domstolen i enlighet med ny praxis valt att omvandla dödsstraffet till livstid i fångenskap, något som Nilsson vid tagandet av sitt liv ej var medveten om. Hon var den sista dödsdömda svensk som inte benådades.

Hilda Nilsson, fördd 1876, död 1917 från Helsingborg var känd som änglamakerskan på Bruksgatan och år 1917 dömdes för att mördat åtta barn. Rättegången som inleddes den 2 juli 1917, med uppehåll för sinnesundersökning slutade den 14 juni 1917 med att hon dömdes till döden. Hon förekom dock ytterligare rättsliga processer genom att ta livet av sig i rättsliga förvar på Landskrona Citadell i detta rum ovan, genom att hänga sig med en snara av en linneduk fastbunden vid cellfönstret. Hilda Nilsson är Sveriges värsta kvinnliga seriemördare. Fångar som varit i detta rum efter hennes bortgång, berättar otäcka historier om skrik om nätterna, blod som rinner och ingen fånge har velat vara i detta rum sedan händelsen. Den har stått tom sedan dess.

5untitled

 

6untitled

 Landskrona Slott
Citadellet
Landskrona

7untitled

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *